Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:49

感遇其十

深居觀元化,
悱然爭朵頤。
讒說相啖食,
利害紛(口疑)(口疑)。
便便夸毗子,
榮耀更相持。
務光讓天下,
商賈競刀錐。
已矣行采芝,
萬世同一時。

 

Cảm ngộ kỳ 10

Thâm cư quan nguyên hoá,
Phỉ nhiên tranh đoá di.
Sàm thuyết tương đạm thực,
Lợi hại phân (?) (?).
Tiện tiện khoa bì tử,
Vinh diệu cánh tương trì.
Vụ quang nhượng thiên hạ,
Thương giả cạnh đao chuỳ.
Dĩ hĩ hành thái chi,
Vạn thế đồng nhất thì.


Ở đây có 2 chữ còn chưa rõ. Có nơi cho là 2 chữ "ngại" 礙.