Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:20

感遇其九

聖人祕元命,
懼世亂其真。
如何嵩公輩,
詼譎誤時人?
先天誠為美,
階亂禍誰因?
長城備胡寇,
羸禍發其親。
赤精既迷漢,
子年何救秦?
去去桃李花,
多言死如麻。

 

Cảm ngộ kỳ 09

Thánh nhân bí nguyên mệnh,
Cụ thế loạn kỳ chân.
Như hà tung công bối,
Khôi quyệt ngộ thì nhân ?
Tiên thiên thành vi mỹ,
Giai loạn hoạ thuỳ nhân ?
Trường Thành bị hồ khấu,
Luy hoạ phát kỳ thân.
Xích tinh ký mê hán,
Tý niên hà cứu tần ?
Khứ khứ đào lý hoa,
Đa ngôn tử như ma.