Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:17

感遇其八

吾觀崑崙化,
日月淪洞冥。
精魄相交構,
天壤以羅生。
仲尼推太極,
老聃貴窅冥。
西方金仙子,
崇義乃無明。
空色皆寂滅,
緣業亦何成?
名教信紛籍,
死生俱未停。

 

Cảm ngộ kỳ 08

Ngô quan Côn Lôn hoá,
Nhật nguyệt luân động minh.
Tinh phách tương giao cấu,
Thiên nhuỡng dĩ la sinh.
Trọng Ni thôi thái cực,
Lão Đam quý yểu minh.
Tây phương kim tiên tử,
Sùng nghĩa nãi vô minh.
Không sắc giai tịch diệt,
Duyên nghiệp diệc hà thành ?
Danh giao tín phân tịch,
Tử sinh câu vị đình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta xem trên Côn Lôn biến hoá
Thấy trăng trời chuyển quá động âm
Linh hồn giao cấu đồng lân
Đất trời nhiều lưới sinh gần khắp nơi
Trọng Ni thúc giục khơi thái cực
Lãm Đam thì quý trọng cõi âm
Tiên nay ở cõi tây phương
Tôn sùng nghĩa lý, vô minh vẫn còn
Không và sắc đều nên trút bỏ
Duyên nghiệp tan ngộ rõ đạo mầu
Nổi danh kinh sách đọc nhiều
Tử sinh chưa thoát, đạo mầu còn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta xem Côn Lôn đổi thay,
Luân phiên nhật nguyệt vòng quay sáng, mờ.
Cùng nhau hồn phách giao hoà,
Đất trời nhiều lưới sinh hoài khắp nơi.
Trọng Ni thái cực giục khơi,
Lão Đam thì trọng dương thời hơn âm.
Tiên nay ở cõi tây lâm,
Tôn sùng nghĩa lý, vẫn cầm vô minh.
Sắc Không đều diệt tịnh mình,
Ngộ tan duyên nghiệp đạo mầu rõ tinh.
Nổi danh nhờ đọc sách kinh,
Thoát chưa được cảnh tử sinh xa đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Côn Lôn biến hoá ta coi
Chìm trong động tối mặt trời mặt trăng
Tinh thần hồn phách tạo thành
Sinh ra trời đất bao trùm khắp nơi
Trọng Ni thái cực xét coi
Lão Đam tôn quý xa vời tối đen
Tây phương nay đã thành tiên
Tôn sùng đạo lý theo liền vô minh
Sắc không lặng diệt đều linh
Nghiệp duyên trong cõi có thành được không
Tên thầy sách vở chất trồng
Cõi đời sinh tử chưa ngừng đôi bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời