Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:06

感遇其四

樂洋為魏將,
食子殉軍功。
骨肉且相薄,
他人安得忠?
吾聞中山相,
乃屬放麑翁。
孤獸猶不忍,
況以奉君終!

 

Cảm ngộ kỳ 04

Nhạc Dương vi Nguỵ tướng,
Thực tử tuẫn quân công.
Cốt nhục thả tương bạc,
Tha nhân an đắc trung?
Ngô văn Trung Sơn tướng,
Nãi chúc phóng nghê ông.
Cô thú do bất nhẫn,
Huống dĩ phụng quân chung!

 

Dịch nghĩa

Nhạc Dương là võ tướng nước Nguỵ,
Ăn bánh làm bằng thịt con để cầu quân công.
Đối với con còn bạc tình như vậy,
Thì còn trung thành với ai nữa.
Ta nghe có vị tướng nước Trung Sơn,
Được phong tướng vì có cha là người thả hươu con ngày trước.
Đối với một con vật còn không nỡ xử ác,
Huống chi hầu bên vua suốt đời.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhạc Dương tướng Nguỵ tạo,
Lộc hưởng tuỳ quân công.
Cốt nhục cứ hời hợt,
Người ngoài an trí trong.
Núi nghe có tể tướng,
Hươu thả bèn theo cùng.
Thú lạc còn day dứt,
Huống là phụng sự ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạc Dương là tướng quân nước Nguỵ
Ăn thịt con để lấy quân công
Với con còn chẳng động lòng
Với người hồ dễ tận trung suốt đời
Nghe Trung sơn có người lên tướng
Được phong vì cha nhượng hươu con
Vật còn trắc ẩn lương tâm
Huống hồ hầu hạ minh quân hàng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạc Dương võ tướng Nguỵ vương xưa,
Ăn bánh thịt con cầu lợi thừa.
Đối với con tình còn bạc vậy,
Thì còn trung nghĩa với ai chưa?
Ta nghe vị tướng nước Trung Sơn,
Phong tướng vì cha trước thả hươu.
Đối với thú chim không nỡ ác,
Huống chi hầu cận đời quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhạc Dương tướng nước Nguỵ
Ăn con lấy quân công
Cốt nhục còn bạc bẽo
Người khác trung được không
Trung Sơn được phong tướng
Vì bố thả hươu con
Thú cô còn không nỡ
Suốt đời thờ quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời