Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 22:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/05/2012 06:48

同王員外雨後登開元寺南樓,因酬暉上人獨坐山亭有贈

鐘梵經行罷,
香床坐入禪。
岩庭交雜樹,
石瀨瀉鳴泉。
水月心方寂,
雲霞思獨玄。
寧知人世里,
疲病苦攀緣。

 

Đồng Vương viên ngoại vũ hậu đăng Khai Nguyên tự nam lâu, nhân thù Huy thượng nhân độc toạ sơn đình hữu tặng

Chung phạm kinh hành bãi,
Hương sàng toạ nhập thiền.
Nham đình giao tạp thụ,
Thạch lại tả minh tuyền.
Thuỷ nguyệt tâm phương tịch,
Vân hà tư độc huyền.
Ninh tri nhân thế lý,
Bì bệnh khổ phan duyên.


Huy thượng nhân tức cao tăng Viên Huy 圓晖 ở chùa Khai Nguyên. Khi Trần Tử Ngang đến thăm, sư có làm tặng bài thơ Độc toạ sơn đình 獨坐山亭 (có chỗ chép Thu dạ độc toạ sơn đình 秋夜獨坐山亭). Vì vậy Trần Tử Ngang làm bài thơ này tặng lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Tụng niệm, kinh hành xong
Ngồi giường thơm nhập thiền
Cây cối chen sân núi
Suối reo tuôn đá mềm
Nước trăng, tâm vừa lặng
Mây ráng, nghĩ riêng huyền
Đâu hay người trần thế
Bệnh khổ bởi phan duyên


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đồng Vương viên ngoại vũ hậu đăng Khai Nguyên tự nam lâu ...

--------

Bài thơ này tiêu đề hình như thiếu mấy chữ :
Đồng Vương viên ngoại vũ hậu đăng Khai Nguyên tự nam lâu nhân thù Huy thượng nhân ĐỘC TOẠ SƠN ĐÌNH HỮU TẶNG .

Huy thượng nhân : tức cao tăng VIÊN HUY 圓晖 ở chùa Khai Nguyên , khi Trần Tử Ngang đến thăm có làm bài thơ tên là :
Độc toạ sơn đình ( có chỗ ghi : Thu dạ độc toạ sơn đình - Trang : 酬晖上人秋夜独坐山亭有赠_百度百科) tặng . Vì vậy Trần Tử Ngang
làm bài thơ này tặng lại tăng Viên Huy .

Trang : 同王員外雨後登開元寺南樓因酬晖上人獨坐山亭有贈- 王朝網路 ...
Trang : 陳子昂集  (卷之二 - 二六)
Trang : 簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷八十四(私人公益全文免費下載) . Bài số 3

---------

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tụng kinh thỉnh chuông xong
Giường thiền ngồi nhập định
Sân rừng cây vấn vít
Nước xiết đá suối reo
Trăng nước lòng quạnh hưu
Nhớ mây trời đơn lẻ
Hỏi biết người trần thế
Lão bệnh khổ tìm ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuông kết thúc thời kinh vang vọng
Trên giường thơm thiền định ngồi yên
Chùa non đủ loại cây chen
Suối reo róc rách chảy trên đá rừng
Trước trăng suối tâm ngừng vọng động
Ráng mây mang huyền diệu ý riêng
Mới hay trong cõi người phiền
Mệt và bệnh khổ theo duyên đoạ đày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tụng kinh chuông thỉnh vừa xong,
Ngồi yên ở tại giường thơm nhập thiền.
Cỏ cây sân núi đua chen,
Suối reo róc rách tuôn mềm đá xâm.
Nước trăng, vừa lặng suối tâm,
Ráng mây suy nghĩ điều lầm điều riêng.
Đâu hay trần thế người quên,
Kiếp người bệnh khổ nắm duyên chi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời