13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2008 08:16

黃洲道上作

行路石頭滑,
蠻雲雜瘴煙。
客帆秋雨外,
山寺夕陽邊。
綠暗桑麻地,
紅明橘柚天。
登車空有恨,
歸思又悽然。

 

Hoàng Châu đạo lộ tác

Hành lộ thạch đầu hoạt,
Loan vân tạp chướng yên.
Khách phàm thu vũ ngoại,
Sơn tự tịch dương biên.
Lục ám tang ma địa,
Hồng minh quất dữu thiên.
Đăng xa không hữu ức,
Quy tứ hựu thê nhiên.

 

Dịch nghĩa

Đường đi đá núi trơn,
Mây ngàn lẫn với khói lam chướng.
Cánh buồn khách ngoài trời mưa thu,
Ngôi chùa trên núi trong bóng chiều tà.
Mầu xanh che rợp đất dâu gai,
Mầu hồng chiếu sáng trời quýt bưởi.
Lên xe luống những nhớ nhung,
Ý trở về lại thêm man mác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đường đi trơn đá núi,
Khói độc lẫn mây ngàn.
Buồm khách ngoài mưa gió,
Chùa cao hứng nắng tàn.
Đất dâu gai xanh rợp,
Trời quýt bưởi đỏ chan.
Xe trẩy bâng khuâng nhớ,
Lòng về trĩu tâm can.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đường đi trơn đá núi
Khí lam lẫn mây trời
Buồm khách mưa thu gội
Chùa núi bóng chiều phơi
Dâu gai phủ xanh đất
Quýt bưởi ánh đỏ trời
Lên xe man mác nhớ
Lòng về buồn chơi vơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường đi đá núi trợt trơn
Ngàn mây lẫn khói chướng lam chập chùng
Mưa thu buồm khách thẳng dong
Non cao chùa cổ đứng hong bóng chiều
Dâu gai rợp đất xanh màu
Ánh hồng quýt bưởi sắc trời sáng trưng
Lên xe lòng lại bâng khuâng
Quay về trĩu nặng mối tình chứa chan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi đá núi trơn mòn,
Mây ngàn lẫn với khói còn chướng lam.
Mưa thu buồm khách trời xanh,
Ngôi chùa trên núi chìm nhanh bóng tà.
Dâu gai rợp đất che nhà,
Mầu hồng quýt bưởi chiếu xa sáng trời.
Lên xe luống những nhớ lời,
Ý về man mác, chơi vơi lòng này.

14.00
Trả lời