Ào ạt lướt rầm rầm
ào ạt tạnh
giống em hay lúc giận lúc hờn
mưa lúc nhặt lúc khoan chiều sông hậu
Mưa đầu Cần Thơ gửi đuôi Long Xuyên
mắt gửi mắt
tay gửi mềm tay ấm
chân gửi đâu mà cứng cả Cần Thơ

Em đi ngang gió vườn thơm quả
em đi ngang phố ngẩn đèn vàng
mưa một nét cười hoang sông Hậu
một khúc tình tang
tưng tửng đàn kìm
một giọng cổ ca khều nón trắng
một cái nhìn còn dán ở eo lưng

Mưa tong tả dạt anh về ngõ
tạnh em rồi
nhặt bong bóng cơn mơ.


Cần Thơ, 16/8/2015