Chưa có đánh giá nào
6 bài thơ
Tạo ngày 18/01/2015 10:08 bởi tôn tiền tử
Các bài thơ trong tập "Màu tự do của đất" (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012).