15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2006 04:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2006 04:03

春日有感其二

月色微微夜向闌,
東風特地起春寒。
翻空柳絮黏高閣,
攪夢湘筠撲畫欄。
被物潤從天外雨,
驚心紅褪昔時顏。
袪愁賴有三杯酒,
撫劍悠悠憶故山。

 

Xuân nhật hữu cảm kỳ 2

Nguyệt sắc vi vi dạ hướng lan,
Đông phong đặc địa khởi xuân hàn.
Phiên không liễu nhứ niêm cao các,
Giác mộng Tương quân phác hoạ lan.
Bị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ,
Kinh tâm hồng thoái tích thì nhan.
Khứ sầu lại hữu tam bôi tửu,
Phủ kiếm du du ức cố san.

 

Dịch nghĩa

Bóng trăng mờ mờ, đêm đã gần tàn,
Gió Đông đột ngột khơi dậy cái rét mùa xuân.
Bay múa trên không, tơ liễu dính vào gác cao,
Tỉnh mộng, cành trúc đập vào lan can chạm vẽ.
Cảnh vật thêm tươi nhờ trậ mưa ngoài trời,
Lòng kinh sợ sắc mặt hồng hào thời xưa đã phai,
Tiêu sầu nhờ có vài chén rượu,
Vỗ kiếm, vời vợi nhớ non xưa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Trăng lu, đêm đã hồ tàn
Rét xuân vội vã quyện làn gió đông.
Liễu tơ bay múa từng không
Cành tre thức giấc vẫy vùng trước hiên.
Trời xuân mưa gội khắp miền
Giật mình, đâu nét hoa niên một thời ?
Tiêu sầu chén rượu khôn vơi
Vỗ gươm, vời vợi nhớ hoài non xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Đêm xuân hồ hết, bóng trăng mờ,
Lành lạnh hơi xuân mượn gió đưa.
Tơ liễu vờn không, vương gác thượng,
Cành tre quấy mộng, đập rèm thưa.
Hơi mưa xa gửi ơn đằm thắm,
Vẻ mặt buồn phai nét trẻ thơ.
Tiêu khiển may nhờ ba chén rượu,
Vỗ thanh gươm cũ nhớ non xưa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng trăng mờ tỏ sắp tàn đêm
Lành lạnh đưa về cái rét xuân
Tơ liễu múa bay vờn gác thượng
Cành tre khua mộng đập lan can
Cảnh tươi nhờ được mưa trời gội
Mày héo còn đâu sắc mặt hồng
Tiêu khiển mượn chừng dăm chén rượu
Vỗ gươm non cũ dạ mong chừng

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đã gần tàn trăng bóng mờ,
Mùa xuân cái lạnh gió đưa nhờ.
Trên không tơ liễu, vương lầu gác,
Cảnh vật thắm tươi mưa móc trời,
Khuấy mộng bên song cành trúc đập.
Lòng buồn phai nét mặt con thơ,
Tiêu sầu may có vài chung rượu,
Vỗ kiếm non xưa nhớ vợi vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trăng đã mờ mờ đêm sắp hết
Trời xuân lành lạnh gió đông đưa
Đầy trời hoa liễu rơi lầu vắng
Động giấc hiên nhà nhịp trúc thưa
Trên mặt sắc hồng phai với tuổi
Ngoài trời cảnh lạnh đẫm theo mưa
Giải sầu nhấp cạn vài chung rượu
Vỗ kiếm bồi hồi nhớ núi xưa.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời