Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 26/10/2010 01:21 bởi hongha83
Trần Quang Diệm (1848-1907) hiệu Bút Khê Tử, người làng Bút Trận (Tân Đức, nay là xã Diễn Thái) huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, ông ở với hai chị nên việc học bị gián đoạn. Năm 28 tuổi, ông đậu cử nhân đồng khoa với Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ và được bổ nhiệm làm huấn đạo huyện Thanh Chương. Sau đó, ông được thăng tri huyện huyện Tùng Thiện (Sơn Tây). Năm 1885, vua Hàm Nghi xuất bôn, ông cáo quan về làng cùng với Nguyễn Xuân Ôn mộ quân chống Pháp. Ông được phong chức tán lý quân vụ quân thứ An Tĩnh (tức Nghệ An và Hà Tĩnh). Sau khi Nguyễn Xuân Ôn bị bắt, ông tiếp tục chiến đấu và đến mùa xuân xuân năm Tân Mão (1891) thì cũng bị bắt. Ông mất năm 1207.

Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976