Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi bruce lee vào 26/10/2010 01:27

Cung kiếm lên xem đỉnh núi Thàng
Chạnh niềm nước mất nỗi nhà tan
Cỏ hoa ủ rũ tình tao ngộ
Non nước âu sầu cảnh luyến thương
Trông xuống biển đông man mác sóng
Nhìn lên ngàn Hống mịt mù sương
Khăng khăng giữ vững lòng trung ái
Nợ nước, ơn vua dám phũ phàng


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976.