15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/09/2008 03:17 bởi Vanachi
Trần Quốc Toại 陳國遂 (1254-1277) hiệu là Sầm Lâu, được phong tước Uy Văn Vương, là cháu họ và cũng là con rể Trần Thái Tông. Năm sinh năm mất chưa có cứ liệu gì chắc chắn. Vốn có chí ham học, nên ngay từ còn trẻ Trần Quốc Toại đã tích luỹ được một vốn kiến thức sâu rộng. Trần Thánh Tông từng hỏi ông về nguồn gốc hai chữ “quan gia” (tiếng để mệnh danh nhà vua) và câu trả lời của ông làm nhiều người khâm phục.

Ông còn là một nhà thơ có tài nhưng mất sớm. Tác phẩm Sầm Lâu tập rất nổi tiếng lúc đương thời. Nhưng sau khi ông mất, không còn ai giữ được. Chỉ còn lại ba đoạn của bài thơ, được trích dẫn trong các bộ sử.

 

Tuyển tập chung