Chẳng còn thiếu gì nữa
Cái gì cũng có rồi
Này thức chan, thức gắp
Cơm chín đầy một nồi.

Bát đã lau từng chén
Đũa lại so từng đôi
Thêm trái ớt đỏ tươi
Để góc mâm phần bố.

Chẳng còn thiếu gì nữa
Cái gì cũng đủ rồi
Lại thừa vết nhọ nồi
Trên má hồng ánh lửa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]