14.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2010 03:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/12/2010 03:10

Trống trường, trống phủ, trống lung tung
Trống cũng quan, dân mới lạ lùng!
Trống đánh mấy hồi mà lớn tiếng
Dăm mòn, da mỏng cũng như không!


Nguồn: Trần Quý Cáp - chí sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng, 1995