Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2018 11:33, số lượt xem: 366

Xuân xưa theo gió bay la đà
Người ở kẻ về buồn chẳng tha
Cành, lá trên cây nằm đợi thắm...
Người chờ xa vắng mấy mùa hoa

Chờ tình buồn ngủ mấy mùa đông
Hỏi có bâng khuâng chưa hỡi lòng?
Mà rớt quanh đây dư vị trắng
Của nồng thương nhớ, của mùa đông

Nắng vội đi hoang bỏ lạnh ngày
Trời nào bên ấy hãy còn say
Mà ngủ ngoan đông chưa vội ấm
Bên này rung nhớ đốt vàng tay...

Bên này rung gió những hàng cây
Gió mới về theo nắng gặp ngày
Và những thiên thần nay hạ cánh
Sao người chưa mỏi mộng vàng bay?

2016