Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2018 20:31, số lượt xem: 363

Chôn kín yêu đương dưới bụi tà
Bùn xuân đà lặng gót mưa sa
Môi đào nứt nẻ rơi vườn gió
Chợt vút lên đêm khô dải hà.

Sông nghiêng nước ngả tình thôi đã:
Làm sóng vô duyên cuộn trắng bờ
Từ đó cát trầm tư đến lạ,
Dấu yêu vừa tỏ mất bao giờ?

Ta mới vùi tình dưới mộ xuân
Khói sương về viếng nén nhang trầm
Trăng đau rỉ máu ly cành liễu,
Em khóc chia phôi giọt lệ Cầm.

Kiếp này khôn vẹn hẹn chi sau,
Tình hớp Mạnh Bà liệu nhớ nhau?
Núi hao mòn mới hay tình lỡ,
Duyên vỡ lấp đầy bể hết sâu.

Mai sau trên dải đường khăn trắng
Ta gặp lại người đứng ngắm mây
Cả tạ hương xưa nghe chẳng nặng
Như gió vô tình lướt bóng cây...

2014