Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:54

Người người vui đón xuân
Ta còn lo khất nợ
Xin ngược về vạn thuở
Buồn vô cớ bao giờ?


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996