Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:49

Tặng Chơn

Em có mong không, sao ta nhớ quá
Ai giúp ta vơi được nhớ thương này
Không ai cả. Vĩnh hằng. Không ai cả
Em mãi đầy trong những tháng - ngày - ta!


1993

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996