Kính tặng quê hương Cách mạng tháng Tám

Nắng xuân thắm mỗi bước đường
Cùng ta về lại quê hương nghĩa tình
Như muôn quê, một mái đình,
Một cây đa với đinh ninh lời thề,

Ta đi muôn suối ngàn khe,
Nhớ lòng dân đã chở che buổi đầu
Nhớ ngày chân đất, áo nâu,
Mà niềm tin đã thắm màu cờ son.

Tinh ta sau trước vẹn tròn,
Đường thênh thang, nhớ lối mòn hoang vu,
Yêu đời, yêu chiếc nôi ru,
Đất trời nay, nhớ chiến khu buổi nào...

Tân Trào tên mến yêu sao!
Chè xanh thắm áo bước vào mùa xuân
Ơi quê hương - Mẹ mến thân!
Câu thơ đầu của những vần chiến công![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]