Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:52

Trên ban bệ thấp cao, quỷ thần đều rạng rỡ
Giữa muôn trùng bái vọng thập phương
Chừng khiếp sợ trước phụng thờ quá cỡ
Những đoá hồng nhợt nhạt giữa trầm hương!


1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996