Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2010 08:03

Xin nhặt lấy những từ đơn giản nhất
Trong mênh mông hỗn độn những ngôn từ
Sự-đơn-giản-trong-veo sẽ làm nên trật tự
Cái-trật-tự-dịu-dàng-thăm-thẳm của thi ca


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999