Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 08:18

Sau bao năm về chung sống cùng nhau
Ai đó chúc ta xuân này trẻ lại!
Tình yêu ơi có sống cùng mãi mãi
Cho ta tin lời chúc ấy cho mình?


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996