Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 04:28

Giận mình quen thói đèn khuya
Chợt buồn ai thức mà chia với mình
Nào hay người chẳng vô tình
Trong mơ người cũng lặng thinh mà buồn


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004