Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2010 08:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/12/2016 08:48

Ai mong thế? Chợt nhói lòng lửa đốt
Ôi Đủ Đầy, Thân Thiết vẫn quanh ta
Hay nắng xế? Phải rồi. Trong nắng xế
Có tiếng gì rạn vỡ tận ngoài xa...


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996