Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 08:05

Nắng như ai ngoái lại
Rời rợi vàng lưng đèo
Em như chiều biết đợi
Suốt một thời cheo leo


1992

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996