Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2010 07:48

Ở nhà thì như khách
Ngồi quán như... chủ nhà!
Viết vài ba cuốn sách
Ngỡ là đại tác gia!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999