Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 22:07

Mãi thức làm thơ mong tặng em
Hết trăng khuya khuắt lại chong đèn
Nào hay gương mặt em - thơ tặng
Mờ cả trăng khuya, nhạt cả đèn!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội nhà văn, 1999