Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:47

Em viết văn như là chạy chợ vậy
Em chạy chợ kiếm tiền lại như viết văn!
Chạy chợ, viết văn như chẳng cần ai dạy
Đọc văn em đâu dễ đọc một lần!


1989

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996