Gửi D

Tôi có cả một mùa xuân vĩnh viễn
Từ một ngày em đã đi qua
Ngay trước cổng nhà tôi. Ngay trước cổng
Dưới bóng một hàng cây. Tôi nhớ rõ lắm mà

Tôi còn nhớ em ngoái đầu nhìn lại
Cổng nhà tôi ngày ấy có hoa leo
Trên những mảng tường rất nhiều rêu mốc
Và có một thằng bé dám trông theo...

Cái cổng ấy bây giờ không còn nữa
Không còn cả hàng cây tôi nhớ suốt bốn mùa
Xanh mướt lá cả những mùa rụng lá
Từ một ngày em đã đi qua!...


Kỷ niệm 35 năm ngày xa quê
Hà Nội 2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]