Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 09:25

Nó có thể cợt đùa mọi xúc cảm của tôi
Trí tuệ uyên thâm hoá trò chơi con trẻ!
Chống trả nó, đó là điều không thể
Dẫu tôi có huy động tất cả những anh hùng từ thuở hồng hoang!


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996