Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2019 21:15

Mai vàng xen mai trắng
Quán hoa em ven hồ
Xuân này em đâu vắng
Hồ rơi đầy nắng - hoa


2014

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017