Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:47

Cố nhớ mà vẫn quên
ngõ em vòng vèo quá
Đành hỏi như khách lạ
Tìm về nơi thật quen


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996