Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 20:01

Bao vũ điệu trên khắp địa cầu đâu cần sạp múa
Dâng tình yêu lên tận đỉnh trời xa!
Sao tiếng sạp nâng chân tình nhân chiến trường những ngày Tây Bắc ấy
Vẫn vọng trầm từng vũ điệu đời ta!


1954-2014

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017