Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:59

Trắng cả rừng gần, trắng cả rừng xa
Ban trắng nở rợp trời đón ta năm chiến thắng
Ban trắng nở tràn qua vành-đai-trắng
Tràn qua mọi ngả đường ngàn lính trẻ đi qua!


1954-2014

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017