Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2019 19:20

Rất có thể sau này người ta không “hò kéo pháo” nữa
Những trận địa trập trùng đã khuất khói sương sa
Nhưng còn mãi trập trùng một non sông kỳ vĩ
Còn kẻ điên khùng nào dắt cờ trắng đe ta?


1954-2014

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017