Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:18

Sau sóng gầm sông Lô là Đông Khê, Nghĩa Lộ
Những anh Vệ-quốc-đoàn dạy ta hát “Điện Biên”
Tiếng trống ếch nhi đồng và mũ nan, dép lốp
Từ bao giờ theo suốt tuổi hoa niên


1954-2014

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017