Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 15:07

Mới ngày nào Anh viết Tàu đến, Tàu điCành phong lan bể
Đi và đến những đâu, ai nhớ làm gì!
Cái còn lại vĩnh hằng hoá ra lại vẫn là mong manh những cành phong lan bể
Và mỗi dáng núi Hạ Long lắng trầm như dáng bậc tiên tri!


1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996