Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:22

Tôi bị chen đến gãy chân khi đi viếng một người ít thân quen nhưng nhiều quyền chức
Còn ai đây sẽ phục thuốc cho mình?
Cho mãi đến một hôm lê chân đến tiễn đưa một người bạn cũ
Cái chân gãy hôm xưa bỗng tự nhiên lành!


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996