Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 22:42

Những câu thơ như những sợi chỉ
Đã dệt nên tấm vải đời tôi
Xin đừng lấy nó may áo cưới
Và cũng xin đừng lấy may cờ


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội nhà văn, 1999