Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 08:51

Ta có thèm rượu đâu
Ta thèm người ta mong
Xin em bày ra giúp
Dẫu chỉ là chén không


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996