Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2019 20:08

Giữa trăm ngàn hỗn độn
Ta thường tự nhặt ra
Những-không-thể-bỏ-qua
Cho hành trang tiếp tục

Ta nhặt cho đến lúc
Giữa những chọn lựa kia
Hỗn độn lại hiện ra
Hơn những lần nhặt trước!

Thế rồi còn một bước
Là kết thúc hành trình
Ta mới kịp nhận ra
Không-gì-mang-theo-được

Chết rồi chắc còn tiếc
Chợt tỉnh. Lại thấy may
Ồ nếu mang theo hết
Hẳn sa Địa Ngục ngay
Thiên Đường sao chịu nổi
Những gì mang theo này!

Vậy mà đời rất lạ
Họ bảo còn... hồi sinh?
Hồi sinh thời nào vậy
Liệu có phải... thời mình?

Thôi đành lừa Thượng Đế
Nhặt gom chút... tâm tình
Cho đời sau nhặt đọc
May ra được hồi sinh!


2013

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017