Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:56

Nhớ Phùng Quán

Mình trở lại Hội Nhà văn rồi, Hồ ạ
Giận mãi chi điều mình đã thương yêu
Đến tình nhân cũng không phải khi nào cũng như mình mong ước
Nhớ ghé Quán chơi. Ta say bữa rượu chiều!


1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996