Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:06

Đâu chỉ vàng lá hoa
màu thu vàng cả đá
Thắm vàng nơi em tới
Vàng mơ đường ta qua

Bao mùa thu đã xa
Thu nay quân y viện
Có một màu thu... trắng
Mà dịu vàng như thu!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017