Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:13

Gửi T.T

Tôi chẳng biết nói gì khi đọc lại thơ xưa
Chỉ có lặng im may ra mới đủ
Bài thơ viết về em lán rừng trưa im ngủ
Quần áo lính màu xanh. Màn, võng cũng màu rừng!

Em đã đi qua biết mấy trập trùng
Trập trùng núi non, trập trùng thương nhớ
Biết mấy xa xăm. Giờ nơi nào em ở?
Đôi dép lốp vẹt mòn trưa ấy cũng... màu xanh!


4-2015

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017