Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 08:16

Rỗng không chiều nay trong tôi
Người đi, tôi còn gì nữa
Tình yêu ngỡ là hai nửa
Rỗng không trọn cả một chiều


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996