Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 10:30

Thêm một lần tìm lại cõi - mong - manh
Thời yêu ấy bao giờ ta thấy nữa
Đã xa lắm những cháy bùng như lửa
Ta xin về thăm thẳm dịu dàng em


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996