Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 09:02

Gửi Ninh Bình

Thị xã bị lãng quên cây dại mọc tận thềm
Nơi em đợi cũng chìm vao ngút cỏ
May mắn quá còn một Vầng Thuý đó
Một vầng trăng hoá đá đợi ta về


1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996