Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 08:53

Ta uống rượu như nước. Người uống nước như rượu
Rượu là ta với người. Nước là người không ta
Chất men ngỡ vô hình mà kỳ lạ
Khiến ta say cả nước chảy qua cầu


1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996