Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2010 22:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:39

Suốt một đời vật vã việc không tên
Giờ ngồi đếm những đồng tiền không tuổi
Ngày như ngày cứ xâu vào một chuỗi
Những mẫu tự văn chương không rõ khóc hay cười!


1985
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996