Nghe Trịnh Công Sơn

Thưa tất cả nhà thơ đến mấy mươi mẫu tự
Hay là hơn bảy nốt nhạc không lời?
Không tráng khúc. Cùng loài người lữ thứ
Từ trần gian đến địa ngục, thiên đàng.


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm, NXB Văn hoá, 1996